web counter
Najskuteczniejsze metody nauki języka angielskiego. | a-Wysocki.pl

Najskuteczniejsze metody nauki języka angielskiego.

Wiele osób zastanawia się, która z metod nauki angielskiego jest najbardziej skuteczna. Szkoły językowe oferują różne metody nauki. Na która warto się zdecydować, aby w niedługim czasie w sposób płynny mówić po angielsku? Na skuteczność nauki języka angielskiego ma wpływ wiele czynników miedzy innymi: cele, predyspozycje i strategie uczenia się. Każdy z nas musi samodzielnie podjąć decyzje, która z metod będzie w jago przypadku najskuteczniejsza. W tym celu warto zapoznać się z najpopularniejszymi metodami nauki angielskiego.

Metoda gramatyczno- tłumaczeniowa oraz metoda naturalna.

Metoda gramatyczno- tłumaczeniowa przez bardzo długi okres była jedyną metodą stosowaną do nauki języka angielskiego w szkołach państwowych. Polega ona na uczniu się reguł gramatycznych, które następnie wykorzystywane są do pracy z tekstem oraz na tłumaczeni zdań z języka polskiego na angielski i odwrotnie. Niestety w tej metodzie uczniowie nie posiadają zbyt wielu okazji do ćwiczenia rozmów w języku angielskim. Metoda naturalna jest natomiast zupełnym przeciwieństwem metody gramatyczno-tłumaczeniowej. W tej metodzie zasady gramatyczne nie są istotne, główny nacisk kładzie się na mówienie w języku obcym. Nauka polega na powtarzaniu przez uczniów zwrotów mówionych przez lektora. W tej metodzie nauka języka angielskiego podobna jest do nauki języka ojczystego przez małe dziecko.

Najskuteczniejsze metody nauki języka angielskiego.

Metoda Callana, metoda zanurzenia w języku i metoda komunikatywna.

Metoda Callana opiera się głównie na konwersacji. Na zajęciach uczniowie nie wykonują żadnych notatek, natomiast duży nacisk kładzie się na powtórzenie materiału. Lektorzy zadają wyrywkowe pytania, a uczniowie bez większego namysłu musza udzielić na nie odpowiedzi. W przypadku metody zanurzenia w języku podczas zajęć używa się wyłącznie języka angielskiego. Zgodnie z tą metodą uczymy się języka obcego poprzez pełne zanurzenie w języku oraz kulturze i obyczajach danego kraju. Metoda komunikatywna to natomiast połączenie wszystkich wyżej opisanych metod. Polega ona na nauce komunikacji, ale nie zaniedbuje gramatyki i pisania. Obecnie jest to najczęściej stosowana metoda nauki angielskiego w  wielu szkołach językowych.