web counter
Transakcje M&A w teorii i praktyce – co warto wiedzieć o fuzjach i przejęciach? | a-Wysocki.pl

Transakcje M&A w teorii i praktyce – co warto wiedzieć o fuzjach i przejęciach?

Przedsiębiorstwa mogą rozwijać się w różny sposób. Jedne stawiają na systematyczny rozwój organiczny, inne natomiast preferują szybsze osiąganie celów biznesowych poprzez przejmowanie już istniejących na rynku podmiotów. Tę drugą strategię rozwoju odzwierciedlają transakcje M&A, które pozwalają uzyskać przewagę konkurencyjną. Fuzje i przejęcia są jednak bardzo skomplikowanym i złożonym procesem, który musi zostać poprzedzony dokładną analizą.

Transakcje M&A - na czym polegają fuzje i przejęcia?

Transakcje M&A (z ang. mergers and acquisitions, czyli fuzje i przejęcia) obejmują nabycie (przejęcie) innej spółki lub ich połączenie (fuzja), które zapewnia przedsiębiorstwu całkowicie nowe, lepsze możliwości rozwoju. Dzięki transakcjom M&A firmy mogą uzyskać dostęp do nowych źródeł finansowania swojej działalności, korzystać z bazy kontrahentów innej spółki, jej know-how oraz rynków, na których jest obecna. Transakcje M&A są bardzo skomplikowane, dlatego warto przy nich korzystać z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników specjalizujących się w fuzjach i przejęciach.

Wyróżniamy dwa rodzaje fuzji. Pierwszym z nich jest przejęcie poprzez połączenie - w tej sytuacji majątek przejmowanej spółki jest przenoszony na drugą w zamian za uzgodnioną cenę, udziały lub akcje. Drugim rodzajem fuzji jest natomiast połączenie poprzez zjednoczenie. W tym przypadku łączące się spółki tworzą kolejną spółkę oraz przekazują nowemu podmiotowi swoje majątki w zamian za akcje lub udziały.

Transakcje M&A powinny być poprzedzone dogłębnymi i szczegółowymi analizami prawnymi i podatkowymi. Pozwala to na takie pokierowanie nimi, aby cały proces przebiegał sprawnie oraz w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi, standardami biznesowymi oraz zasadami etyki. Istotnym elementem jest wykonanie due diligence, czyli złożonej analizy działalności całego przedsiębiorstwa. Za jego realizację odpowiadają specjaliści z zakresu prawa, podatków oraz finansów, którzy są w stanie przygotować kompleksową dokumentację. Jej posiadanie stanowi duże ułatwienie oraz gwarantuje podjęcie świadomej decyzji odnośnie finalizacji transakcji.

Transakcje M&A w teorii i praktyce – co warto wiedzieć o fuzjach i przejęciach?

Profesjonalne wsparcie przy transakcjach M&A - dlaczego warto z niego skorzystać?

Fuzje i przejęcia są bardzo skomplikowanymi i złożonymi procesami. Z tego powodu nieocenione jest wsparcie doświadczonego partnera, który doskonale zna rynek, jest obeznany z praktykowanymi rozwiązaniami oraz mechanizmami stosowanymi w transakcjach M&A. Takie kwalifikacje posiadają kancelarie prawne specjalizujące się w fuzjach i przejęciach oraz profesjonalne firmy doradcze. Współpraca z nimi pozwala zaoszczędzić czas, zwiększyć szanse na powodzenie całego przedsięwzięcia oraz zapewnić pełne bezpieczeństwo transakcji.

Transakcje M&A są złożone z wielu etapów, z których każdy wymaga określonych kompetencji, doświadczenia oraz wiedzy będącej w posiadaniu specjalistów od fuzji i przejęć. Oprócz tego, doświadczony doradca jest w stanie w pełni obiektywie spojrzeć na cały proces oraz przedstawić jego mocne i słabe strony, z których często nie zdają sobie sprawy przedsiębiorcy. Skorzystanie z jego profesjonalnego wsparcia pozwala także zminimalizować zagrożenia płynące z niewłaściwej oceny przejmowanej firmy oraz negatywnych skutków pochopnie podjętej decyzji.

Partnerem materiału jest Konieczny Wierzbicki - Kancelaria Radców Prawnych.