web counter
Znaczenie izolacji pionowej fundamentów | a-Wysocki.pl

Znaczenie izolacji pionowej fundamentów

Nie ulega wątpliwościom, iż fundamenty są najważniejszą częścią każdego budynku, to dzięki nim cała konstrukcja jest stabilna. Jednocześnie jest to element, który jest najbardziej narażony na szkodliwe działanie wilgoci niemal z każdej strony. Dlatego niezbędna jest odpowiednia ochrona przed gromadzeniem się wilgoci i niszczeniem budynku. W celu zabezpieczenia ścian zewnętrznych przed bocznym napływem wilgoci wykonuje się izolację pioną fundamentów. Wszelkie materiały wykorzystane do wykonania niezbędnych czynności powinny być wysokiej jakości i zapewniać pełen komfort korzystania z nich.

Dlaczego izolacja pionowa ma tak duże znaczenie?

Z uwagi na fakt, iż w gruncie znajduje się najwięcej wody, fundamenty stawianego budynku stanowią coś w rodzaju gąbki dla znajdującej się poniżej wody. Dlatego izolacja pionowa fundamentów skutecznie zabezpiecza ściany od samego dołu, by wilgoć z gruntu nie spowodowała utraty stabilności całego budynku. Nie mniej istotne jest należyte ocieplenie fundamentów, wówczas zagrożeniem nie będą wody opadowe. Należy pamiętać, że izolacja pionowa fundamentów, tak jak każda czynność, wymaga na końcu odpowiedniego zabezpieczenia na wypadek pojawienia się jakichkolwiek usterek mechanicznych. W takim przypadku mogłaby w dość krótkim czasie stracić wszystkie swoje właściwości. Przed zabraniem się do pracy konieczne jest zgromadzenie wszystkich niezbędnych narzędzi i urządzeń, można je nabyć w profesjonalnym sklepie Suez. Wśród potrzebnych materiałów znajdują się między innymi izolacje bitumiczne składające się z grubych warstw, preparaty uszczelniające i gruntujące oraz specjalne taśmy.

Znaczenie izolacji pionowej fundamentów

Jakie są rodzaje izolacji pionowej fundamentów?

Izolacja pionowa fundamentów wymaga najczęściej zastosowania materiałów o wysokim poziomie nasiąkliwości, idealna okazuje się pianka poliuretanowa. Prace można rozpocząć od ocieplenia ściany, a dopiero w kolejnym kroku wykonać izolację, wówczas niezbędne jest osłonięcie wszystkich wykonanych warstw specjalną folią. Ogólnie wyróżnia się kilka rodzajów izolacji pionowej fundamentów: typu lekkiego, średniego oraz ciężkiego. Pierwszy rodzaj izolacji dotyczy najczęściej budynków stawianych na przepuszczalnym gruncie, wykorzystuje się wówczas wysokiej jakości masy bitumiczne. Można je nabyć w sklepie Suez. Ich nakładanie jest łatwe, ponieważ wykazują się dużą elastycznością, to między innymi dlatego doskonale wypełniają wszystkie powstałe ubytki. Izolacja pionowa fundamentów typu średniego dotyczy natomiast domów postawionych na gruncie nieprzepuszczalnym, na przykład glinie. W tym przypadku również wykorzystuje się masę bitumiczną, ale o większej grubości albo papy termozgrzewalnej. Ważne jest, by wszystkie te elementy były tego samego typu. W sytuacji, gdy budynek stanął na podłożu długotrwale utrzymującym wodę konieczne jest wykonanie izolacji pionowej fundamentów typu ciężkiego. Najczęściej do tego celu konieczne jest połączenie kilku materiałów o wysokiej wytrzymałości w jedno, niezbędne jest również posługiwanie się specjalnymi profilami.