web counter
Konkursy internetowe – jak je zorganizować? | a-Wysocki.pl

Konkursy internetowe – jak je zorganizować?

Organizacja konkursu internetowego nie jest tak prostą sprawą, jak wielu może się wydawać. Jest to jedno z trudniejszych działań marketingowych, jakie można podjąć w swojej firmie. Nie warto więc na ślepo podążać za modą na konkursy internetowe, a dokładnie zapoznać się z zasadami ich organizowania. Jak zatem zorganizować konkurs online zgodnie z prawem?

Konkursy internetowe – krok początkowy

Wszystkie konkursy internetowe przed rozpoczęciem i organizacją powinny zostać poddane wszystkim regulacjom, tak, by były organizowane zgodnie z prawem. Trzeba mieć świadomość wszystkich przepisów tak, by konkurs można było legalnie przeprowadzić. Wiele organizatorów myli pojęcia loterii i konkursu. Loteria jest grą losową, która podlega przepisom zawartych w ustawie o grach hazardowych. Chodzi o to, że w tym przypadku zwycięzca jest wyłaniany losowo. Są one bardziej restrykcyjne niż konkurs. Loterię można przeprowadzić po uzyskaniu odpowiedniej koncesji, zezwolenia czy zgłoszenia. W grupie organizatorów gry losowej musi znajdować się osoba, posiadająca szkolenie z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier.

Z kolei w przypadku konkursu nie ma tak wiele zawiłości. Do jego zorganizowania nie ma potrzeby uzyskania stosownego zezwolenia, nie trzeba zgłaszać go w żadnej instytucji oraz nie wymaga się zatrudniania specjalnie przeszkolonych do tego osób. Konkurs działa w oparciu o przyrzeczenie publiczne, które uwzględnione jest w Kodeksie cywilnym, w artykułach od 919 do 921. W tym wypadku nagrody nie są przyznawane losowo.

Konkursy internetowe – jak je zorganizować?

Konkurs a świadczenie usług drogą elektroniczną

Organizacja konkursu jest świadczeniem usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Trzeba mieć świadomość tego, że jest to świadczenie usług za pomocą publicznych sieci teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez obecności każdej ze stron w jednym czasie. Fakt ten wymaga od organizatora dodatkowych obowiązków takich jak sporządzenie regulaminu, ujawnienie tożsamości organizatora, sposobu kontaktu, a także obowiązki informacyjne.

Regulamin konkursu

Mimo, iż w artykułach dotyczących przyrzeczenia publicznego nie ma mowy o konieczności sporządzenia regulaminu to w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest to obowiązkowe. Obecność regulaminu jasno przedstawia warunki konkursu. To miejsce, w którym powinny zostać zawarte wszelkie założenia konkursu oraz precyzyjne informacje na temat wyłaniania zwycięzców. Regulamin konkursu musi uwzględniać następuje elementy, a mianowicie jego nazwę, czas i miejsce organizacji, warunki uczestnictwa, procedurę przystąpienia do konkursu, opis nagród, sposób wyboru zwycięzcy oraz przekazania nagrody, formę publikacji nagrody, informację związaną z przetwarzaniem danych osobowych, w razie potrzeby także klauzule dotyczące przekazania organizatorowi praw autorskich do prac konkursowych, sposoby weryfikowania reklamacji oraz aspekty podatkowe dotyczące otrzymania nagrody.