web counter
Wady i zalety edukacji domowej | a-Wysocki.pl

Wady i zalety edukacji domowej

Edukacja domowa mimo, iż nie jest tak popularna w Polsce to coraz częściej można się z nią spotkać. To temat dość kontrowersyjny, ma swoje wady i zalety. Warto więc poznać główne argumenty przemawiające za jak i przeciw nauczania domowego.

Zalety nauczania domowego

Jedną z zalet edukacji domowej jest brak konieczności nadążania bądź czekania na poziom klasy. Dziecko rozwija się w swym indywidualnym tempie. Uczeń zdolny w edukacji domowej rozwija się w tych obszarach, które znajdują się w kręgu jego zainteresowań. Słabszy uczeń natomiast otrzymuje od rodziców tyle czasu ile potrzebuje, by pojąć dany materiał. Nie spotyka się z porównywaniem oraz rywalizacją.

Edukacja domowa sprawia, że dziecko ma 100% uwagę swego rodzica, gdzie w szkole nauczyciel dzieli ją na kilkadziesiąt osób. Ponadto przekazanie wiedzy jednemu dziecku przebiega znacznie szybciej, niż ma to miejsce na jednej lekcji. Ucząc dziecko w domu, rodzic może wymyślać przeróżne formy nauczania, co nie zawsze jest możliwe podczas tradycyjnej lekcji. Rodzic może posiłkować się filmem, zabawą, grami czy lekcją w terenie. Nauczanie domowe sprawia, że wystarczy poświęcić 3-5 godzin dziennie na naukę. Dzięki temu dziecko ma więcej czasu na zabawę, sport, rozwój pasji czy spotkania rodzinne. Ogromnie ważną zaletą jest to, że spędzając czas na nauce z dzieckiem wzmacnia się wspólna więź.

Wady i zalety edukacji domowej

Wady edukacji w domu

Jednym z minusów nauczania w domu jest to, że rodzice nie posiadają tylu pomocy naukowych co w szkole. Nie ma map, tylu podręczników oraz w pełni wyposażonych sal tematycznych. Najczęściej wymienianą wadą jest to, że dziecko nie ma kontaktu z rówieśnikami, co wpływa na gorszą jego socjalizację. Kolejną niedogodnością jest brak wiedzy rodzica, ponieważ nie jest on alfą ani omegą, nie każdy zna się na wszystkim. Ten rodzaj nauczania wymaga od opiekuna przejęcia całkowitej odpowiedzialności za rozwój i edukację dziecka. Musi być bardzo systematyczny w swych działaniach, na bieżąco przygotowywać materiały i przekazywać wiedzę w sposób dopasowany do dziecka. Nie każdy rodzic jest w stanie podporządkować się pod taki dyktat.