web counter
Zbilansowany chów trzody chlewnej | a-Wysocki.pl

Zbilansowany chów trzody chlewnej

Na każdym etapie chowu, powinniśmy dostarczać świniom zbilansowany pokarm – odpowiednio do ich wagi, zapotrzebowania energetycznego oraz planowanego przyrostu. Z innych składników powinna składać się dawka pokarmowa dla prosiąt po odsadzeniu, z innych dla warchlaków, a jeszcze innych dla tuczników. Jak przebiega efektywny chów trzody chlewnej?

Właściwe żywienie prosiąt i warchlaków

Prosięta przez pierwsze dni życia pobierają mleko matki oraz siarę, która młodym powinna zostać podana zaraz po urodzeniu. Ponieważ zawiera immunoglobulinę, pozytywnie wpływa na odporność świń na późniejszych etapach dorastania.

Intensywny chów trzody chlewnej zakłada odsadzenie prosiąt już w 7 dniu życia. Wtedy to zaczyna się dokarmianie paszą stałą o wysokiej strawności, a więc zawierającą serwatkę, mleko w proszku, skrobię po obróbce termicznej. Najlepiej przyswajalna jest pasza w postaci granulatu. Dawki pokarmu powinny być przygotowywane z uwzględnieniem właściwego przyrostu, masy zwierząt oraz ich prawidłowego rozwoju. W ten sposób jesteśmy w stanie zoptymalizować zarówno dzienne przyrosty, jak i zużycie paszy.

Zbilansowany chów trzody chlewnej

Na tym etapie niezwykle ważne jest również zapewnienie świniom odpowiednich warunków, a zatem utrzymacie kojców i koryt w czystości, właściwa temperatura odtoczenia, stały dostęp do wody, a także odpowiednio częsta wymiana paszy na świeżą. Warto też w tym okresie zacząć stosować dodatki smakowo-zapachowe, by zachęcić prosięta do częstego pobierania pokarmu i wykształcić u nich pożądany nawyk.

Żywienie tuczników – o czym pamiętać?

Świnie to zwierzęta wyróżniające się bardzo szybkim przyrostem masy ciała. Tucz prowadzony jest od 20 do 110 kg. Tucz możemy prowadzić w oparciu o model intensywny (duże przyrosty dobowe, powyżej 700 g), który najczęściej odbywa się z wykorzystaniem mieszanek pełnoporcjowych, albo model ekstensywny (pasze gospodarskie – zboża, zielonki, ziemniaki itp. z dodatkiem mieszanek uzupełniających). W tuczu zbożowym zadawane są śruty zbożowe, które wzbogaca się o pasze białkowe, składniki mineralne, witaminy i aminokwasy. Tucz serwatkowy bazuje na serwatce uzupełnianej o paszę treściwą. Tucz ziemniaczany z kolei opiera się pokarm składający się z od 2 do 8 kg parowanych, suszonych lub kiszonych ziemniaków i dodatku śruty jęczmiennej.

Przy właściwe prowadzonym chowie trzody chlewnej i średnim dziennym przyroście na poziomie 800 g, tuczniki maksymalną masę ciała osiągają w 165 dniu życia. Aby jednak wyrównać i zoptymalizować przyrost masy ciała, zadawana pasza musi być zbilansowana pod kątem energii, białka, aminokwasów, a także witamin i składników mineralnych.

Chów trzody chlewnej: zbilansowana dawka dla tucznika

Ułożenie właściwej dawki dla tucznika wymaga ustalenia jego zapotrzebowania. Dla współcześnie hodowanych ras i krzyżówek, które cechuje wysoki potencjał genetyczny, odpowiednia koncentracja EM (energii metabolicznej) powinna oscylować wokół 14-50 MJ na 1 kg suchej masy. Jest to równe 12-13 MJ/kg mieszanki pełnodawkowej. Ważne jednak, by mieć na względzie fakt, że im młodsze tuczniki, tym wyższą dawkę energii powinniśmy dostarczać w dawce pokarmowej.