web counter
Czym się charakteryzują hr studia podyplomowe? | a-Wysocki.pl

Czym się charakteryzują hr studia podyplomowe?

Hr studia podyplomowe charakteryzuje przede wszystkim doskonałe dostosowanie do potrzeb słuchaczy, co potwierdzają wysokie noty w ewaluacjach zajęć, podawanych przez osoby kończące studia. Dlaczego warto studiować ten kierunek? Jakie są jego główne atuty?

Cechy charakterystyczne – hr studia podyplomowe

To, co wyróżnia hr studia podyplomowe na Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera to rozbudowany program studiów, który uwzględnia wszystkie najważniejsze elementy zarządzania zasobami ludzkimi. Mowa tu o takich zagadnieniach jak rekrutacja, selekcja, audyt personalny, assessment center, okresowa ocena pracowników, planowanie rozwoju i szkoleń, fluktuacja pracowników, badania nastrojów, procesy redukcji oraz outplacement. Studia te cechuje praktyczny charakter studiów, co zawdzięcza się doświadczonym praktykom, którzy opierają swą wiedzę na personalnych doświadczeniach biznesowych, korzystających z aktywnych form nauczania. Słuchacze mają okazję współpracować z dyrektorami i specjalistami ds. personalnych, którzy również stanowią doskonałe bogactwo wiedzy. Studia wieńczy opracowanie w formie pracy dyplomowej odpowiednich procedur i narzędzi HR do praktycznego zastosowania w firmach i organizacjach.

Czym się charakteryzują hr studia podyplomowe?

Cel edukacji

Głównym celem nauczania jest koncentracja na przekazaniu wiedzy jak i doskonaleniu umiejętności w zakresie najlepszych praktyk HR. Zajęcia skupiają się także na kształtowaniu kompetencji zawodowych niezbędnych dla pracowników działów personalnych. Mowa tutaj o umiejętności rozumienia roli i wpływu HR na wyniki organizacji/biznesie, zarządzania procesami HR, czyli jak przygotować i przeprowadzić proces, który wskazuje, co zrobić w sytuacji kryzysowej. Ponadto nabywa się umiejętność zarządzania zmianą, czyli jak wspierać menedżerów i zespoły pracowników w sytuacji niepewności i konieczności porzucenia schematów wcześniej nabytych. To także wykształcanie umiejętności budowania relacji, utrzymanie i zarządzanie relacjami oraz kultura administracyjno-prawno-płacowa.

Nabyte umiejętności w trakcie studiów

Absolwenci Zarządzania Zasobami Ludzkimi potrafią przeprowadzić rekrutację i selekcję pracowników, dokonywać oceny ich na podstawie ich kompetencji, dzięki audytowi personalnemu i ocenie okresowej pracowników. Bez problemu radzą sobie również z motywowaniem pracowników, tworzeniem systemu wynagrodzeń, planowaniem rozwoju i szkoleń, kształtowaniem wizerunku firmy wśród pracowników, zarządzaniem komunikacją wewnętrzną w firmie oraz zarządzaniem zmianą.

Program studiów

Program jest podzielony na kilka bloków. Blok pierwszy skupiony jest wokół systemów zarządzania pracownikami, czyli rekrutacji i selekcji pracowników, adaptacji nowych pracowników, oceny okresowej pracowników, audytu pracowników, zarządzania talentami, budowania ścieżek kariery oraz HR partnerem biznesowym, czyli współpraca z menadżerami. Blok drugi miękki HR, trzeci natomiast skupiony wokół Twardego HR, czwarty wokół Nowych Trendów HR oraz ostatni element to konsultacje dyplomowe.