web counter
Egzekucje komornicze i ich umorzenie | a-Wysocki.pl

Egzekucje komornicze i ich umorzenie

Rodzaje egzekucji i ich umorzenie

Egzekucje komornicze są to czynności zarówno stron i organów egzekucyjnych, które przede wszystkim zmierzają do zaspokojenia wierzyciela. Takowe egzekucje pobierane są w drodze przymusu z majątku dłużnika, niezależnie od jego woli. Kodeks postępowania cywilnego wyróżnia trzy główne egzekucje komornicze, takie jak: egzekucja świadczeń pieniężnych, egzekucja świadczeń niepieniężnych i egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości na drodze sprzedaży publicznej. Wielu z nas zastanawia się, czy istnieje możliwość umorzenia egzekucji komorniczej.

Warto wiedzieć, że w życiu codziennym mogą zdarzyć się różne sytuacje, które będą przeszkodą w spłacaniu długów. W takich sytuacjach, sąd może wydać decyzję o zawieszeniu lub umorzeniu takowej egzekucji. Istnieje wiele przyczyn, które wpływają na umorzenie egzekucji komorniczej, czy też jej zawieszenie. Może to odbyć się zarówno z mocy prawa, z urzędu lub też na indywidualny wniosek wierzyciel, a także może odbyć się na wniosek dłużnika.

Egzekucje komornicze i ich umorzenie

Kiedy grozi nam egzekucja komornicza?

Egzekucje komornicze są widmem każdego pożyczkobiorcy, który nie jest w stanie spłacać wcześniej określonych należności w wyznaczonym terminie. Nie wszyscy są świadomi z faktu, że działanie komornika są ostatnim etapem odzyskania wszelkich należności. Na początku dłużnikowi, dana firma pożyczkowa wysyła zawiadomienie z wezwaniem do zapłaty. Gdy nie ma żadnego odzewu od dłużnika, pożyczkodawca ma obowiązek rozpocząć pełny proces windykacji wszystkich długów. W pierwszych etapach proces windykacji, przyjmuje jedynie formę rozmów i negocjacji. Jeśli takie rozwiązanie nie przyniesie żadnych pozytywnych skutków, firma pożyczkowa ma prawo skierować daną sprawę do sądu. W taki oto sposób dłużnik otrzymuje tytuł egzekucyjny, który stanowi podstawę do rozpoczęcia poszczególnych działań komorniczych. Należy także pamiętać, że wszystkie koszty zawiadomień (monitów), czy też wszelkich czynności windykacyjnych ponosi indywidualnie każdy dłużnik.