web counter
Dar nawrócenia | a-Wysocki.pl

Dar nawrócenia

Najlepszym sposobem na zwalczanie współczesnego kryzysu wiary są świadectwa, dzięki którym człowiek dostrzega to, co w jego życiu jest naprawdę ważne, czyli miłość, nadzieja i wiara, oraz ludzie, z którymi można się nimi dzielić każdego dnia. Wśród wielu świadectw jednym z ważniejszych jest to, którym dzieli się z nami ks krzysztof kralka, człowiek ten doznał na własnej skórze nawrócenia, mimo, że obracał się w towarzystwie osób wysławiających się pochlebnie na temat duchowieństwa.

Dar nawrócenia

Nawrócenie w życiu Ks. Krzysztofa Kralki

Momentem, w którym Ks. Krzysztof Kralka doznał przemiany, było głoszenie kerygmatu miłosierdzia przez Papieża Polaka – Jana Pawła II, wypowiadane słowa przyciągnęły go do telewizora i pochłonęły bez reszty. Usłyszał wyraźne wołanie do nawrócenia, skorzystał z niego i tak już zostało, ponadto wybrał drogę kapłaństwa, by swoim świadectwem dawać nadzieję każdemu, nawet najbardziej zatwardziałym ateistom. Ks. Krzysztof Kralka zaangażował się w głoszenie niezbędnego Słowa Bożego, zaczął organizować spotkania rekolekcyjne, a swoje przemyślenia przelewał na kartki papieru, by następnie stworzyć z nich wartościowe publikacje. Nauki, które głosi Ks. Krzysztof Kralka przyciągają wielu ludzi w niemal każdym wieku, mogą oni zgłębiać tajniki wiary chrześcijańskiej i dostrzegać pozornie drobne aspekty codziennego życia, które skutecznie przybliżają do świętości. Wszystkie książki wydane przez Ks. Krzysztofa Kralkę są napisane prostym językiem, który z powodzeniem trafia do serc wszystkich ludzi, którzy po nie sięgają.

Korzyści z nawrócenia

Nawrócenie samo w sobie nie daje zewnętrznych rezultatów, które mogłyby zostać uznane jako uzdrowienie, jest to przemiana duchowa, niewidzialna dla ludzkich oczu, lecz w pełni odczuwalna, najczęściej odbywa się w ciszy, pełnym skupieniu myśli. Ks. Krzysztof Kralka doświadczył nawrócenia dzięki słowom wypowiedzianym przez Papieża, jednak większość ludzi niewierzących potrzebuje bardziej namacalnego powodu, by zmienić postrzeganie wiary, wrócić do Pana Boga. Do pełnego i skutecznego nawrócenia jest jednak konieczne wrażliwe i otwarte na doświadczenia duchowe serce, musi ono zostać dotknięte łaską i pobudzić się do udzielenia odpowiedzi na wołanie Boga. Wielu doktorów Kościoła zwraca uwagę na potrzebę skruszenia własnego serca, by jakiekolwiek słowo mogło do niego jak najszybciej dotrzeć, a następnie rozpocząć przemianę całego dotychczasowego myślenia i życia. Konieczne jest wsłuchiwanie się w często cichutki głos własnego sumienia, gdyż możliwe jest przeoczenie rozpoczynającego się procesu nawrócenia, dlatego niezbędne jest pełne skupienie, modlitwa i wiara, że cały ten czas zostanie jak najlepiej wykorzystany. Mogłoby się wydawać, że przebywając w towarzystwie osób przeciwnych Kościołowi niemożliwe będzie nawrócenie, tymczasem w świadectwie, które daje Ks. Krzysztof Kralka wyraźnie widzimy, że często nie spodziewamy się nawrócenia, a mimo to przychodzi ono do nas, wystarczy przyjąć to zaproszenie i cieszyć się wiarą.