web counter
Jak zostać myśliwym? – czyli o początkach przygody z łowiectwem | a-Wysocki.pl

Jak zostać myśliwym? – czyli o początkach przygody z łowiectwem

Myśliwy koniecznie musi cechować się pasją, dużymi pokładami cierpliwości, zaangażowania oraz czasu. Stanie się myśliwym jest pewnego rodzaju procesem, przez który trzeba przejść, bywa że jest to droga trudna, jednak gdy włoży się w to serce, staranność i poświęcenie z pewnością każdemu się uda. Artykuł ten poświęci uwagę kilku ważnym kwestiom związanym z łowiectwem oraz z tym czy sklep myśliwski online czy stacjonarny będzie lepszy na dokonanie zakupu niezbędnych przedmiotów, potrzebnych w łowiectwie.

W jakim wieku można zostać myśliwym?

Najłatwiej zostać myśliwym, mając skończone już 21 lat, gdyż w tym wieku łatwiej się starać o wyrobienie pozwolenia na broń w celach łowieckich. Oczywiście można starać się wcześniej, jest to nieco utrudnione, gdyż należy w takiej sytuacji udowodnić Polskiemu Związkowi Łowiectwa, iż charakteryzujemy się nienaganną postawą. Ta procedura obowiązuje od 18 roku życia.

Osoby, które wcześniej były karane mają ogromną trudność w uzyskaniu pozwolenia na broń w celach łowieckich. Bywa, że nawet małe „grzechy” z przeszłości, czyt. małe przewinienie przekreśli szansę na uzyskanie tego pozwolenia. Stąd tak bardzo ważne jest dbanie o dobrą i nieposzlakowaną opinię.

Staż na początek

Zanim będziemy się starać o pozwolenia należy odbyć staż w najbliżej zlokalizowanym od siebie kole łowieckim. Po wstępnej rozmowie i akceptacji zarządu koła łowieckiego można starać się o przyjęcie do niego na staż. Taki staż zwykle trwa przez dwa miesiące. Bywa, że koła nie chcą przyjmować na staż. W takiej sytuacji należy zwrócić się bezpośrednio do Polskiego Związku Łowiectwa i tam włożyć wniosek, po czym przyznaje on samodzielnie koło łowieckie lub Ośrodek Hodowli Zwierzyny, w którym będziemy odbywać staż.

Staż w kole łowieckim jest doskonałym okresem do nabycia wszelkich umiejętności i wiedzy, jaką przyszły myśliwy winien się wykazywać. Staż zawsze odbywa się pod okiem przydzielonego do konkretnego stażysty opiekuna, który jest już doświadczonym myśliwym. Obserwując taką osobę i wykonując z nią wiele czynności szybko można nabyć sprawności w tej dziedzinie. Oczywiście na początku stażu zadania mogą nie do końca satysfakcjonować stażystę, jednak, gdy myśliwy zobaczy, że z takimi rzeczami daje sobie radę, zostaną mu wyznaczone ambitniejsze działania. Wykonując polecenia myśliwego z dużą pewnością staż zostanie zakończony pozytywną notą.

Jak zostać myśliwym? – czyli o początkach przygody z łowiectwem

Szkolenie dla kandydatów i egzamin na członków Polskiego Związku Łowiectwa

Przed egzaminem na członka PZŁ każdy kandydat jest zobowiązany do odbycia specjalnego szkolenia, który jest przygotowaniem do egzaminu.

Gdy staż i szkolenie zostaną zakończone wówczas można przystąpić do egzaminu dla kandydatów na członków PZŁ. Egzamin składa się z części pisemnej, ustnej i praktyczny – strzelecki.

Gdzie kupić broń myśliwską? – sklep myśliwski online

Broń myśliwską i potrzebne przedmioty dla myśliwych można zakupić w takim miejscu jak sklep myśliwski online lub stacjonarny, jeśli takowy znajduje się w pobliskiej nam okolicy i jest polecany przez członków PZŁ.